top of page

Upowszechniać starożytną filozofię chińską, żeby ludzie uświadomili sobie, jak wielkie znaczenie ma odpowiedzialność za własne działania na wszystkich poziomach życia:

a.) psychicznym

b.) emocjonalnym

c.) fizycznym.

Budować szacunek pomiędzy wszystkimi ludźmi, bez względu na ich wyznanie, pochodzenie, religię czy rasę.

Sprawić, żeby ludzie zrozumieli znaczenie rozwoju osobistego, jako klucza do osiągnięcia wewnętrznego zadowolenia oraz w dążeniu do sukcesu.

Podkreślać wagę ludzkiej odpowiedzialności za utrzymanie dobrego stanu zdrowia, jako naszego największego kapitału, który wymaga pielęgnacji i ciągłego wmacniania.

Propagować wolność dla wszystkich ludzi, aby mieli taką samą swobodę, możliwości oraz odwagę do wygłaszania własnych poglądów.

Proponować korzystanie z głębokiego uczucia płynącego z głębi serca, jakim jest kosmiczna miłość przy podejmowaniu wszelakich decyzji i działań, tak żeby robić to z szacunkiem dla siebie samego i innych.

Pomagać wszystkim potrzebującym.

Przekazywać ludziom moją wiedzę, doświadczenie i zrozumienie chińskiej tradycji, medycyny oraz filozofii – poprzez edukację i terapię a posługując się modelem warsztatu pracy w oparciu o TCM i Qigong, Tai Chi i Kung Fu.

Mistrz Marcus Bongart

Wizja Mistrza

bottom of page