top of page

Mistrz Marcus uczył się TCM u wielkich mistrzów w Chinach

Marcus Bongart rozpoczął swoją praktykę akupunktury w 1983 roku pod kierunkiem profesora medycyny Zbigniewa Garnuszewskiego, wiceprezesa Światowej Federacji Akupunkturzystów w Pekinie w Chinach.

 

W 1986 roku kontynuował studia na Uniwersytecie TCM w Pekinie, gdzie później pracował także pod okiem światowej sławy akupunkturzysty, profesora Chenga Xinnonga (Pekin).

 

Marcus został mianowany mistrzem qigong w Chinach w 1991 roku. W 2001 roku został przyjęty do świątyni Shaolin i otrzymał imię mnicha Shi de Rui od legendarnego opata Shaolin Shu Soxi.

Od tego czasu z wielkim entuzjazmem i ciepłym zaangażowaniem dzielił się tą wielotysięczną wiedzą zarówno z uczestnikami kursów, pacjentami, jak i profesjonalistami przeszkolonymi przez wiele lat w Medycznym Qigong.

Mistrz Marcus Bongart – kilka kluczowych dat

 • 1971 Pierwsze spotkanie z qigong.

 • 1976 Inicjacje do sztuki uzdrawiania nauka u meksykańskiego szamana Dona Josepe.

 • 1977-1982 Studia qigong pod kierunkiem Mistrza Wang Hu.

 • 1980 Studia z zakresu Bioplazmy i Mechaniki Kwantowej w rozumieniu teorii prof. W. Sedlaka (Uniwersytet Lubelski, Polska).

 • 1982 Badania nad zasadami Huny pod okiem Kahuny Waena Ki’i Akalana Hawaje .

 • 1983 Otwiera swoją pierwszą klinikę, Kvantterapi Institutet (Instytut Terapii Kwantowej) w Malmö, Szwecja.

 • 1983-1986 Nauka i praktyka akupunktury pod okiem prof. dr hab. Zbigniewa Garnuszewskiego, wiceprezesa WFA (World Federation of Acupuncture ) w Pekinie, Chiny.

 • 1984 Prowadzi kursy qigong w Szwecji.

 • 1985 Założenie pierwszego w Szwecji stowarzyszenia qigong, Svensk Medicinsk Qigong.

 • 1986 Rozpoczyna pracę terapeutyczną w tradycyjnej medycynie chińskiej (TCM) i organizuje tygodnie Qigong workshop w Szwecji i innych krajach Europy.

 • 1986 Zakłada SAM, szkołę zawodowego kształcenie w TCM w Vellinge w Szwecji.

 • 1986 Organizuje pierwszą Europejską konferencję Medycznego Qigong w Falsterbo w południowej Szwecji

 • 1987-2003 Tworzy i prowadzi instytut badawczy w Vellinge w Szwecji, wraz z prof. dr hab. Z. Garnuszewskim i dr Szymańskim.

 • 1986-1994 Liczne wyjazdy do Akademii Medycyny Chińskiej w Pekinie oraz na Pekiński Uniwersytet Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w celu studiowania medycyny chińskiej i akupunktury.

 • 1987 Nawiązuje aktywną współpracę z lekarzami TCM, profesorami i mistrzami qigong w Chinach.

 • 1988-1998 Prowadzi rehabilitacyjny program w AMER Vellinge dla pacjentów przebywających na długich zwolnieniach zdrowotnych , zlecony przez Szwedzką Służbą Zatrudnienia i Szwedzką Agencją Ubezpieczeń Społecznych.

 • 1988 Prowadzi kursy „Sześć tajemnych słów” medycznego Qigong w Szwecji i innych krajach Europy.

 • 1988 Praktykuje akupunkturę pod okiem profesora Cheng Xinnong na Pekińskim Uniwersytecie Medycyny Chińskiej i Farmakologii.

 • 1988-1989 Jest aktywnym założycielem Światowego Akademickiego Towarzystwa Qigong (WASMQ) w Pekinie, Chiny.

 • 1989 Prowadzi pierwszy kurs Sześciu tajemnych słów w Warszawie

 • 1989 Rozpoczyna studia w świątyni Shaolin pod kierunkiem Shi De Yu. 1989 Wybrany na Stałego Członka Rady Zarządu WASMQ.

 • 1990-1994 Studia w zakresie medycyny zachodniej na Wydziale Biochemii Medycznej i Mikrobiologii Uniwersytetu w Uppsali, Szwecja.

 • 1991 Adoptowany jako członek rodziny Wu Lee. Nagrodzony tytułem Mistrza Qigong w rodzinie Wu Lee.

 • 1991- prowadzi pierwsze zawodowe szkolenie Instruktorów Medycznego Qigong.

 • 1991-1997 Zatrudniony jako gościnny wykładowca Polskiej Federacji Akupunktury w celu nauczania podyplomowych lekarzy w ramach czesnego Polskich Towarzystw Akupunktury na Uniwersytecie Warszawskim.

 • 1991-2003 Tworzy instytut badawczy w Polsce i koordynuje współpracę z w Vellinge w Szwecji. 1991 Inicjuje współpracę pomiędzy Vellinge SAM School for TCM, a Uniwersytetem w Pekinie. 1991 Wydaje pierwszy numer Szwedzkiego magazynu “Qi”.

 • 1991 Rozpoczyna współpracę z Mistrzem, Lekarzem, profesorem Wan Su Jinem.

 • 1992 Rozpoczyna współpracę z Mistrzem Huan Xiaokuanem, profesorem Szpitala Ogólnego PLA w Pekinie.

 • 1994 Odbywa praktyki u Florentino Motei, duchowego uzdrowiciela z Filipin. 1995 Kontynuuje praktyki z Kahuną Geaore Kahili na Hawajach.

 • 1994 Jest założycielem Polskiego Towarzystwa Medycznego Qigong.

 • 1996 Jest Założycielem Norweskiego Stowarzyszenia Medycznego Qigong.

 • 1997 Otwiera Centrum CesamQ w Malmö, Szwecja.

 • 1998-2015 Buduje buddyjską świątynie Yangtorp, ośrodek wypoczynkowy.

 • 1998 Zostaje wybrany na wiceprezesa WASMQ.

 • 2001 Zostaje wyświęcony w świątyni Shaolin i otrzymuje buddyjskie imię Shi De Rui od legendarnego opata Shi Su Xi.

 • 2006 Telewizja Polska dokumentuje pracę Mistrza Marcusa Bongarta w filmie „Mistrz”.

 • 2007 Zostaje Wybrany na Prezydenta KAM, Komitetu Medycyny Alternatywnej w Szwecji.

 • 2010 Otrzymuje doroczną honorowa nagrodę miesięcznika „Nieznany Wiat”.

 • 2010 Jest założycielem Fundacji Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Medycznego Qigong.

 • 2011 WASMQ w Chinach nadaje Mistrzowi tytuł Eksperta Medycznego Qigong. Nadając mu prawo osobistego reprezentowania WASMQ w Europie nauczając medyczny qigong.

 • 2012 Zostaje wybrany do Komitetu Naukowego Medycznego Qigong przez Zarząd WASMQ i mianowany Wiceprzewodniczącym Komitetu.

 • 2012 Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie publikuje książkę Mistrza Bongarta „Wielka Synteza”.

 • 2012 W Szwecji zakłada Europejską Federację Rodziny De Rui Qigong.

 • 2014 We Władysławowie jest zostaje założycielem Polskiego Stowarzyszenia De Rui Qigong. Mistrz Marcus Bongart zostaje wybrany na pierwszego prezesa stowarzyszenia.

 • 2015 Zakończenie budowy Sanktuarium Yangtorp.

 • 2016 Rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Tradycyjnej Medycyny Chińskiej w Henan.

 • 2016 Wznawia zawodowe szkolenia w ramach CesamQ.

 • 2023 Po ciężkim okresie Pandemii zmuszony jest opuścić swoje dzieło życia, świątynie Yangtorp. 2024 Otwiera klinikę akupunktury w Höllviken w południowej Szwecji.

 • Przez cały czas Mistrz Marcus Bongart brał czynny udział w licznych konferencjach i kongresach TCM i przedstawił ponad 60 prac naukowych i wyników badań.

bottom of page