top of page
Skärmavbild 2021-06-30 kl. 13.08.45.png

Våra Nätverk

CesamQ har ett nära samarbete med flera betydande Qigongaktörer världen över och vi arbetar ständigt för att utveckla våra utbytesprogram för såväl lärare som studenter. I vårt nätverk finns bl a:

21754804-ZyvMD.png

Henan University of Traditional Chinese Medicine

Med 16 000 studenter, 23 Bachelor’s program och 55 Master’s program är Henan University of Traditional Chinese Medicine en central aktör när det gäller att utbilda framtidens TCM-läkare. Universitetet, som idag är ett av fem TCM-universitet som sponsras av den kinesiska staten, var bland de första institutionerna som med kinesiska Utbildningsministeriets godkännande startade internationella utbildningar år 1993. Yangtorp har ett löpande utbytesprogram med universitetet för såväl lärare som studenter. Samarbetet gör det dessutom möjligt för våra elever att söka stipendium på Henan University of Traditional Chinese Medicine samt praktisera på kinesiska sjukhus. 

73416092-VPFgn.gif

Shaolin Tempel

Shaolin Tempel byggdes år 497 e Kr i Zhengzhou i Kina. Här föddes den omtalade stridskonsten Shaolin-Kung fu, och Shaolinmunkarna är kända för sin styrka, smidighet och skicklighet att hantera Qi. Shaolin är ett unikt centrum för klassisk kinesisk stridskonst, och Yangtorp har ett aktivt utbytesprogram med templet: vi bjuder regelbundet in Shaolinmunkar som gästföreläsare och gästtränare samt anordnar studieresor till Shaolin. 

63138034-Q1tna.png
73416094-62ssB.png

World Academic Society of Medical Qigong, WasmQ

WasmQ är den ledande världsorganisationen för medicinsk Qigong och grundades 1989. Inom WasmQ, som har sitt säte i Peking, samlas Qigongföreningar, högt ansedda Qigongläkare och mästare från hela världen. WasmQ arbetar för att främja förståelse och samarbete mellan forskare och professionella utövare av medicinsk Qigong, stimulera och stärka internationella kontakter på akademisk nivå samt stödja den vetenskapliga forskningen kring medicinsk Qigong. Alla utbildningar inom CesamQ är godkända av WasmQ.

63138035-CLKRE.png
73416095-oWgr5.png

European Federation of De Rui Qigong Family

Organisationen arbetar för att olika föreningar skall samordna sina verksamheter och gemensamt sprida De Rui Qigong. European Federation of De Rui Qigong Family grundades 2012 och Yangtorp tar aktivt del i verksamheten. 

73416096-EeyXa.png

Swedish Medical Qigong Society, SMQS

En ideell förening som arbetar för att stödja Qigong-verksamhet och aktiv utveckling av utövandet. SMQS har sitt säte på Yangtorp Sanctuary och är ett nationellt forum för Qigongutövare. Föreningen håller årliga sammankomster för medlemmar samt erbjuder intressanta föreläsningar, samvarokvällar och meditation.
Medlemsavgift: 250:-/kalenderår

63138037-5vKdx.png
73416097-jBwfn.png

Polskie Stowazyszenie Zdrowotnego Qigongu och
Polskie Stowazyszenie Zdrowotnego Qigongu De Rui Qigongu

Två ideella systerföreningar i Polen med säte i Kielce resp Sopot . Polskie Stowazyszenie Zdrowotnego Qigongu grundades 1993 på initiativ av Master Marcus Bongart, och Polskie Stowazyszenie Zdrowotnego De Rui Qigongu bildades 2014 med syfte att bevara den ursprungliga kinesiska Qigongfilosofin i oförändrad form.

21741422-jyiw5.png
73416098-XM4sp.png

Norsk Society for Medical Qigong

En ideell förening med säte i Oslo. Föreningen arbetar aktivt med att sprida den ursprungliga kinesiska Qigongfilosofin, och de flesta av medlemmarna har genomgått grundkursen i Sex Hemliga Ord. 

63138041-MznCM.png

Tai Chi & Chi Kung Institute, Australien

Institutet drivs av Master Allan Kelson sedan 1986.
Verksamhetens syfte är att öka allmänhetens kunskap om Tai Chi och Qigong. 

 

63138043-z5cUo.png
73416099-emtTa_edited.png

Shaolin Kung Fu, Danmark

En ideell förening med säte strax utanför Köpenhamn. Föreningen är Danmarks största förening för Kung Fu i den gamla traditionella stilarten. www.shaolinkungfu.dk

63138044-l2HvS.png
bottom of page