top of page

Värt att veta:

”Det yttre reflekterar det inre och det inre yttrar sig på ytan”
Det är kärnbegreppet inom Kinesisk diagnos.


Flertalet människor väljer idag att hitta komplementära metoder till den vanliga sjukvården. Många väljer dessutom att vårda både kropp och själ innan man förlorar hälsan. I gamla Kina betalade man sin husläkare så länge man höll sig frisk. Alltså var det läkaren som delvis skulle se till att med hjälp av den kinesiska läkekonsten behålla balans i energi genom rådgivning och med förebyggande vård hålla sina patienter friska. Tiderna förändras och i dag ser läkarens roll annorlunda i samhället. Ansvaret flyttas i stället till var och en av oss. Kanske just på grund av det, är det ännu viktigare att ta vara på de gamla kunskaperna om hur vi kan hålla oss i balans. För den som redan har en sjukdom och vill få kompletterande stöd i sin behandling av sjukdomen, finns det inom kinesisk medicin många olika möjligheter att välja mellan olika behandlingar. Trots att vi ibland redan får en diagnos fastställd av sjukvården, skiljer sig den kinesiska medicinska tankegången väsentlig från skolmedicinen. Den utgår från att sjukdomstillstånd uppstår från den energiska obalansen. Därför är det av stor vikt att innan någon form av behandling inträffar genomgår man en traditionell kinesisk diagnos som därefter kan rekommendera lämplig behandling.

Vid första besöket hos en kinesisk läkare genomgår man en hälso undersökning i syfte att ställa diagnos enligt kinesisk medicin. Dessa omfattar alla aspekter: fysiska, emotionella, intellektuella och sociala, som på ett eller annat sätt är involverade. De bakomliggande aspekterna urskiljs med hjälp av de fyra diagnostiska metoderna som omfattar: observation, lukta och lyssna, palpation och utfrågning. Dessa fyra diagnostiska metoder hjälper oss att urskilja karaktäristiska mönster av symtom och tecken. Symtom utgörs av subjektiva fenomen, exempelvis smärta, klåda och dubbelseende, medan tecken av objektiva fenomen som pulsens kvalitet, ansiktsfärgen och tungans utseende. Symtom och tecken klassificeras vidare för att slutligen genom specifikt differentierings noga studera alla dessa fakta bildar sig läkaren en uppfattning om klientens hälsotillstånd. Detta yttrar sig i kinesisk terminologi baserad på kroppens energi och obalanser. 

Den kinesiska diagnostiken och differentieringen skiljer sig både i terminologi och diagnos och stämmer sällan direkt överens med skolsmedicinens normer för begreppen sjukdom och syndrom.

Diagnos enligt de
kinesiska principerna
ca 30-40 min

Vid första besöket inom traditionell kinesisk medicin (TCM) genomgår man en hälsoundersökning i syfte att ställa en diagnos. Detta görs av en läkare inom TCM. 

Vi använder fyra olika undersökningsmetoder för att ställa en korrekt diagnos:

TITTA – Vi studerar din tunga, dina händer, din hud, ditt ansikte, dina naglar, din kroppstyp och din hållning.
FRÅGA – Vi ställer frågor om hur du själv uppfattar din situation.
LYSSNA – Vi lyssnar på dina svar – men också din röstklang, tonhöjd och andning.
KÄNNA – Vi avläser din kroppstemperatur och puls, och känner på olika punkter längs akupunkturmeridianerna.


Det innebär att varje klient betraktas som en unik individ ur ett holistiskt perspektiv där både kropp och själ tas i beaktning. Därefter rekommenderar och anpassar vi behandling helt efter den fastställda diagnosen samt tar hänsyn till dina personliga behov. Vid enklare åkommor behövs endast ett fåtal behandlingar innan effekt uppnås. Kroniska sjukdomstillstånd kan däremot kräva upprepade behandlingar och vid svårare fall kan det inte alltid botas men för det mesta lindras.

Finns mer att läsa lite längre ner på sidan!

Pris:

1:a besök – diagnos med akupunktur: 1.250 kr

Diagnos: 850 kr

bottom of page