top of page

De Rui Qigong del 1

En grundläggande introduktionskurs inom medicinsk Qigong området

Tid: 10.00-17.00

Endagskursen i De Rui 1 ger dig möjlighet att förbättra ditt välbefinnande och din hälsa.

 

Grundkursen i Qigong De Rui 1-systemet är en möjlighet att få en solid grund för din egen träning och förbättra status för din hälsa. Långsamma rörelser, djup andning, specifik koncentration i kombination med gammal kinesisk filosofi ger effekten av avslappning, välbefinnande och stärkande av kroppens inre energi. Rörelserna är enkla och lätta att lära sig, alla kan göra dem oavsett ålder. Kursen innehåller teoretiska och praktiska kunskaper. Efter avslutad kurs får du kunskaper som gör att du kan fortsätta övningarna på egen hand. Du kan utöka de förvärvade färdigheterna på efterföljande nivåer av De Rui-kunskaper.

 

Kursen kommer att behandla följande ämnen:

1. Qigongs historia och filosofi
2. Tradition
3. Qi energi

4. Yin och Yang
5. Meridianer: Mage, mjälte, njure och urinblåsa 6. "Little Circulation" Meditation

7. Ungefärligt innehåll i De Rui system 1, 2 och 3

 

Den teoretiska delen kommer att varvas med praktik. Det finns även två pauser på 15 minuter för deltagare under kursen.

Enligt traditionen rekommenderas det att bära vita, bekväma kläder

Kurspris: 1.600 SEK


Om du vill se hur De Rui 1-systemet ser ut, klicka här >

Fästpunkt 1
bottom of page