top of page

Att sprida förståelse för den gamla kinesiska filosofin och därigenom hjälpa människor att bättre förstå vikten av att ta eget ansvar för sina mentala, emotionella och fysiska handlingar.
    Att arbeta för att skapa respekt mellan alla människor – oberoende av profession, ursprung och religion. 
    Att arbeta för att människor ska förstå vikten av sin egen utveckling för att nå välmående, och därmed också större möjlighet till framgång.
    Att skapa medvetenhet om vikten av att bevara, förstärka och vårda sin hälsa, samt betrakta den som en av våra allra största resurser.
    Att arbeta för att alla människor skall ha samma frihet och möjlighet att kommunicera sina åsikter.
    Att inspirera människor att använda sitt hjärtas varmaste känsla i form av den kosmiska kärleken för att fatta beslut med respekt för sig själv och andra.
    Att hjälpa både svaga och starka i samhället.
    Att förmedla kunskap, erfarenhet och förståelse med utgångspunkt i kinesisk tradition, medicin och filosofi, och använda såväl utbildning som terapi i form av Qigong, Tai chi och Kung fu.

Marcus Bongart
Grundare av Yangtorp Sanctuary.

Vår Vision

bottom of page