top of page

ALLMÄNA BESTÄMMELSER OCH AVBOKNINGSREGLER FÖR PRIVATPERSONER

  1. Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför Swedegrains kontroll berättigar Swedegrain att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

  2. Swedegrain är gentemot beställaren fullt ansvarig för åtagande enligt avtal.

  3. Swedegrain har rätt att ställa in en kurs och arrangemang varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.

  4. Köpt presentkort har en giltighetstid på 1 år från utskrivet datum och gäller ej på resor.

bottom of page