top of page

En spännande dokumentär om Master Marcus Bongart

Marcus utnämndes till qigongmästare i Kina år 1991 och 2001 blev han intagen i Shaolin temple och fick sitt munknamn Shi de Rui från den legendariska Shaolin abboten Shu Soxi.  

Qigong Filmer 

Qigong De Rui 1

Retreat in Ios Greece, 14 september 2024

bottom of page