top of page

Sanktuarium Yangtorp 
Jest od 2019 roku pod oficjalną patroną chińskiej legendarnej świątyni shaolin

Od 25 października 2019 roku świątynia Yangtorp została oficjalnie autoryzowana przez słynną na całym świecie chińską świątynię Shaolin - do rozpowszechniania wiedzy o duchu Shaolin i jego kulturze, Kung Fu, Qigong, TCM i jego filozofii. Współpraca rozwinęła się dzięki wieloletniej przyjaźni Mistrza Marcusa Shi De Rui i mnichów ze świątyni Shaolin w Chinach.

Świątynia Shaolin została zbudowana w 497 roku w Zhengzhou w Chinach. Tutaj narodziła się niesławna sztuka walki Shaolin-Kung fu, a mnisi z Shaolin są znani ze swojej siły, zwinności i zdolności radzenia sobie z Qi. Shaolin to wyjątkowe centrum klasycznych chińskich sztuk walki, a Yangtorp prowadzi aktywny program wymiany ze świątynią: regularnie zapraszamy mnichów z Shaolin jako gościnnych wykładowców i zaproszonych trenerów oraz organizujemy wyjazdy studyjne do Shaolin.
Później opowiemy więcej o ekscytującym i odmiennym życiu w świątyni Shaolin oraz ciężkim treningu z mnichami z Shaolin.

bottom of page