top of page

Shaolin Temple Kina samarbetar med Yangtorp Sverige sedan 2019

Yangtorp är sedan 25 oktober 2019 officiellt auktoriserad av det världsberömda Kinesiska Shaolin Temple – för att sprida kunskap om Shaolin andan och dess kultur, Kung Fu, Qigong, TCM, samt dess filosofi. Samarbetat växte fram efter en långvarig vänskapsrelation mellan Master Marcus Shi De Rui och munkarna på Shaolin Temple i Kina.

Shaolin Tempel byggdes år 497 e Kr i Zhengzhou i Kina. Här föddes den omtalade stridskonsten Shaolin-Kung fu, och Shaolinmunkarna är kända för sin styrka, smidighet och skicklighet att hantera Qi. Shaolin är ett unikt centrum för klassisk kinesisk stridskonst.

Längre fram kommer vi berätta mer om det spännande och annorlunda livet i Shaolin Temple och den hårda träningen med Shaolin munkarna.

bottom of page