top of page

Niclas har sin anknytning till Shaolin Temple i Kina och har utbildats där sedan 2012 då han gjorde sin första utbildningsresa i 6 månader. Att lära sig Kung Fu är en livslång resa, så han återkommer därför ständigt dit för att fylla på sin kunskap, träna intensivt och ta del av den djupare spirituella delen.
Under sin vistelse i Shaolin har Niklas även personligen haft äran att bli tilldelad det Buddistiska Shaolin namnet Yan Mo av Tempel Abboten Shi Yang Xin.
I Sverige finns även ett Shaolin Temple på Yangtorp. Niclas har bott på Yangtorp sedan 4 års ålder och har därmed också kunnat fortsätta sin lära tillsammans med qigongmästare Marcus Bongart, som gett honom ytterligare styrka och kunskap för att kunna förstå filosofin inom den mångtusenåriga kinesiska kulturen.
 

Shaolin Kung Fu med Niclas (Yan Mo)

bottom of page