top of page

Master Marcus har lärt sig av de stora mästarna i Kina inom TCM

Marcus Bongart började sin praktik i akupunktur 1983 hos Professor Zbigniew Garnuszewski, MD, Vice-President of the World Federation of Acupuncter in Beijing, China.

 

1986 fortsatte han studera på Beijing University of TCM där han senare  även jobbade under den nu världskända akupunktören Professor Cheng Xinnong (Beijing).

 

Marcus utnämndes till qigongmästare i Kina år 1991 och 2001 blev han intagen i Shaolin temple och fick sitt munknamn Shi de Rui från den legendariska Shaolin abboten Shu Soxi.  

Han har sen med stor entusiasm och varmt engagemang delat med sig av denna mångtusenåriga kunskap både till kursdeltagare, patienter och yrkesutbildat inom Medicinsk Qigong i många år.

Mästare Marcus Bongart – några nyckeldautum

 • Mästare Marcus Bongart – några nyckeldejter

 • 1971 Första mötet med qigong.

 • 1976 Undervisas av indianska shamanen Don Josepe i healing konsten .

 • 1977 - 1982 Studerar qigong under mästare Wang Hu.

 • 1980 Studerar bioplasma och kvantmekanik enligt professor W. Sedlaks teorier (Lublin University, Polen).

 • 1982 Forskning om Hawaii Hunas principer under handledning av Kahuna Waena Ki’i Akalana. 1983 Öppnar sin första klinik, Kvantterapi Institutet (Kvantterapiinstitutet) i Malmö, Sverige.

 • 1983-1986 Utbildar sig i akupunktur under professor Zbigniew Garnuszewski, MD, vicepresident för WFA (World Federation of Acupuncture) i Peking, Kina.

 • 1984 Leder kurser i qigong i Sverige.

 • 1985 Etablerar Sveriges första qigongförening, Svensk Medicinsk Qigong.

 • 1986 Startar terapeutiskt arbete inom traditionell kinesisk medicin (TCM) och anordnar Qigongveckor i Sverige och på andra håll i Europa.

 • 1986 Etablerar SAM skola som erbjuder yrkesutbildning i TCM i Vellinge, Sverige.

 • 1986 Organiserar den första Europeiska Konferensen för Medicinsk Qigong i Falsterbo i södra Sverige

 • 1987-2003 Etablerar och driver ett forskningsinstitut i Vellinge, Sverige, tillsammans med professor Z. Garnuszewski, MD, och Dr Szymanski.

 • 1986-1994 Många resor till Kina p för att studera kinesisk medicin och akupunktur på olika utbildningar inom akupunktur och Medicinsk Qigong på Akademin för Kinesisk Medicin i Beijing och studier på Beijings Universitet för Traditionell Kinesisk Medicin.

 • 1987 Lägger grunden för aktivt samarbete med läkare, doktorer i TCM, professorer och qigong mästare i Kina.

 • 1988 Inleder AMER samarbeta mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Vellinge för att rehabilitera långtidssjuka patienter..

 • 1988 Leder kurser i medicinsk Qigongs ”Sex hemliga ord” i Sverige och på andra håll i Europa.

 • 1988 Utövar akupunktur under ledning av professor Cheng Xinnong vid Beijings universitet för kinesisk medicin och farmakologi.

 • 1988-1989 Lägger grunden för inrättandet av World Akademic Society of Qigong (WASMQ) i Peking, Kina.

 • 1989 Börjar studier vid Shaolin Temple under Shi De Yu.

 • 1989 Vald till ständig medlem av rådet i WASMQ:s styrelse.

 • 1989 Håller första kursen i medicinsk Qigong i Warszawa i Polen

 • 1990-1994 Studerar västerländsk medicin vid institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi vid Uppsala universitet.

 • 1991 Adopterad som medlem av Wu Lee-familjen. Tilldelades titeln Qigong mästare i familjen Wu Lee.1991-1997 Anställd som gästföreläsare för det polska akupunkturförbundet för att undervisa registrerade läkare som en del av undervisningen i de polska akupunkturföreningarna vid Warszawas universitet.

 • 1991-2003 Etablerar ett forskningsinstitut i Polen och samordnar arbetet där med arbetet i Vellinge, Sverige.

 • 1991 Inleder samarbete mellan Vellinge SAM Skola for TCM och Beijing University. 1991 Utger första numret av tidningen Qi.

 • 1991 Inleder samarbete med Qigong Master Doktor Professor Wan Su Jin.

 • 1991 Utbildar första Qigong Instruktörer i medicinsk Qigong.

 • 1992 Inleder samarbete med Master Huan Xiaokuan, professor vid Beijing General PLA Hospital. 1994 Tränar spiritual healing med Florentino Motea, en andlig healer från Filippinerna.

 • 1995 Övar med Kahuna Geaore Kahili på Hawaii.

 • 1994 Grundar en polsk medicinsk Qigong-förening.

 • 1996 Grundar en norsk medicinsk Qigong-förening.

 • 1997 Invigning av CesamQ Center i Malmö, Sverige.

 • 1998-2015 Bygger och etablerar Yangtorp buddistiskt tempel och rekreations center.

 • 1998 Vald till vicepresident för WASMQ.

 • 2001 Prästvigd i Shaolin-templet och får det buddhistiska namnet, Shi De Rui, från den legendariske abboten Shi Su Xi.

 • 2006 Polsk TV dokumenterar Mästare Marcus Bongarts arbete i filmen ”Mästaren”. 2007 Invald till ordförande för KAM, Kommittén för alternativ medicin i Sverige.

 • 2010 Tilldelades den polska månadstidningen Nieznany Swiat årlig pris.

 • 2010 Inrättar stiftelsen för traditionell kinesisk medicin och medicinsk Qigong.

 • 2011 Utsedd av WASMQ i Kina till Medicinsk Qigongexpert med övergripande ansvar för utbildningsverksamhet inom medicinsk qigong i Europa.

 • . 2011 Förlorar Yangtorp.

 • 2012 Valdes in i den vetenskapliga kommittén för medicinsk Qigong av WASMQ styrelse och utnämndes till vice ordförande i kommittén.

 • 2012 Bongarts book ”The Great Synthesis” förlags av Medical University of Lublin, Polen. 2012 The European Federation for De Rui Qigong Family grundas i Sverige.

 • . 2013 Köper Yangtorp på nytt och fortsätter att återbygga Yangtorp på nytt

 • 2014 En polsk De Rui Qigong-förening grundas i Wladislawowo. Mästare Marcus Bongart väljs till föreningens första ordförande.

 • 2015 Bygget av Yangtorp är klart.

 • 2016 Samarbete inleds med Henan University of Traditionel Chinese Medicine. 2016 Arbetet med yrkesutbildningen i CesamQ återupptas.

 • . 2019 På nytt invald som Vice President i WASMQ.

 • . 2023 Efter Pandemi svara tider tvingas att lämna sitt livs verk Yangtorp.

 • . 2024 Öppnar Akupunktur klinik i Höllviken i södra Sverige.

 • Under hela denna tid har Master Marcus Bongart tagit aktiv del i ett flertal TCM-konferenser och kongresser och presenterat mer än 60 forskningsresultat.

bottom of page