top of page

Master Marcus
har ordet

Jag möter ofta människors förmåga – och oförmåga – att kunna, vilja och våga se det liv de lever, acceptera det som det är eller söka styrkan att förändra det. När man ser sig själv och sitt liv klart och tydligt blir man också medveten om sin relation till allt runtomkring: vänner, familj, vardagsliv och arbete.

Samtidigt som jag ägnat mitt liv åt att dela med mig av österländsk filosofi och mina medicinska och spirituella kunskaper har en snabb förändring av livsvillkoren i samhället skett. I takt med att prestations- och konsumtionskraven ökat, har det blivit allt svårare för människor att nå inre och yttre utveckling. Ibland möter jag människor som förlorat både sin själsliga och fysiska hälsa, människor som lever ett ytligt materiellt liv utan djupare och mer betydelsefull mening. Ofta med en trött acceptans och utan insikt om det universella perspektiv som finns inom oss alla, om vi bara tar oss tid att se och förstå. Istället söker vi enkla lösningar: läser ett passande svar i en populärvetenskaplig bok, går en snabb må-bra-kurs och blandar olika kunskaper utan att fördjupa oss i det äkta och relevanta.

En av mina viktigaste livsuppgifter är att skapa förutsättning för människan att kunna ta del av det kosmiska perspektivet och den energi som allt består av. Kunskap som gör det möjligt att utvecklas såväl fysiskt som andligt och spirituellt.
Jag får ofta frågan om man måste vara religiös för att förstå, och mitt svar är alltid detsamma: Det räcker att vara människa med ett stort, öppet sinne och en vilja att ta ansvar för sig själv och alla andra. Jag är själv buddhist och delar dessa tankar, erfarenheter och den buddhistiska filosofin med andra. År 2002 blev jag invigd munk av Grandmaster Su Xi i Shaolin Tempel i Kina och erhöll namnet Shi De Rui.

Marcus Bongart

bottom of page