top of page

SVENSKA

Säsongsövningar: Sensommar – Mjälte

Med hänvisning till filosofin inom kinesisk medicin, motsvarar sensommarperioden elementet Jord som representerar Mjälten i vår kropp. Under sensommaren kan obalans i mjälten ge upphov till. oro och stress inför kommande utmaningar efter semestern, samt försämra immunförsvaret. Nu är mjälten mottaglig för rehabilitering i syfte att förbättra funktion och kapacitet. 

Säsongsövningar: Sommar – hjärtat 

Med hänvisning till filosofin inom kinesisk medicin, motsvarar sommarperioden elementet Eld som står för hjärtat i vår kropp, så hjärtat är extra aktivt just nu. Denna varma tid kan göra hjärtat mottagligt för rehabilitering i syfte att förbättra funktion och kapacitet. 

Qigong De Rui: Step 1

Yangtorp Week Retreat – all about the experience

Qigong Filmer 

Säsongsövningar: HÖST – LUNGAN

Med hänvisning till filosofin inom kinesisk medicin, motsvarar höstperioden elementet metall som står för lungan i vår kropp. Lungan balanserar energin i kroppen. Nu är den mottaglig för rehabilitering i syfte att förbättra funktion och kapacitet. 

bottom of page