top of page

CesamQ

Akademia TCM mistrza Marcusa

Koncepcja edukaci CesamQ, Concept of Educational Standards of Medical Qigong, został założony przez Marcusa Bongarta w 1992 roku. CesamQ stara się zachować tysiącletnią chińską medycynę, kulturę i filozofię oraz kontynuować je w formie, która odpowiada dzisiejszemu zachodniemu społeczeństwu.

 

Żywa, międzynarodowa sieć

CesamQ jest rozwijany od wielu lat w ścisłej współpracy m.in. z profesorami, chińskimi mistrzami Qigong, badaczami z Uniwersytetu w Uppsali i Pekińskiego Uniwersytetu Tradycyjnej Medycyny Chińskiej. Obecnie mamy ciągły program wymiany zarówno z Henan University of Chinese Medicine, jak i Shaolin Temple w Chinach, a wszystkie nasze kursy Qigong są zatwierdzone przez WasmQ (Światowe Towarzystwo Naukowe Medycyny Qigong).

 

Zapewnienie jakości i certyfikacja

Co roku wszyscy nasi trenerzy, instruktorzy i terapeuci Qigong przechodzą kontrolę jakości w związku z odnawianiem licencji. Z licencji wynika, że ​​dana osoba posiada wiedzę i umiejętności wymagane do nauczania.

bottom of page