top of page
Den här tjänsten är inte tillgänglig, kontakta oss för mer information.

Diagnos TCM

Diagnos enligt kinesisk medicin för att bestämma bl a behandling

  • 850 svenska kronor
  • Falsterbovägen 31, Höllviken

Beskrivning av tjänsten

Vid första besöket hos en kinesisk läkare genomgår man en hälso undersökning i syfte att ställa diagnos enligt kinesisk medicin. Dessa omfattar alla aspekter: fysiska, emotionella, intellektuella och sociala, som på ett eller annat sätt är involverade. De bakomliggande aspekterna urskiljs med hjälp av de fyra diagnostiska metoderna som omfattar: observation, lukta och lyssna, palpation och utfrågning. Dessa fyra diagnostiska metoder hjälper oss att urskilja karaktäristiska mönster av symtom och tecken. Symtom utgörs av subjektiva fenomen, exempelvis smärta, klåda och dubbelseende, medan tecken av objektiva fenomen som pulsens kvalitet, ansiktsfärgen och tungans utseende. Symtom och tecken klassificeras vidare för att slutligen genom specifikt differentierings noga studera alla dessa fakta bildar sig läkaren en uppfattning om klientens hälsotillstånd. Detta yttrar sig i kinesisk terminologi baserad på kroppens energi och obalanser. Den kinesiska diagnostiken och differentieringen skiljer sig både i terminologi och diagnos och stämmer sällan direkt överens med skolmedicinens normer för begreppen sjukdom och syndrom. Undersökningen är grunden till anpassning av vilken behandlingsform patienten rekommenderas. ”Traditionell kinesisk medicin, TKM, har utvecklats under årtusenden och utgår från en holistisk människosyn – istället för att avgränsa och behandla enskilda symtom söker man efter orsaken till dem. I Kina praktiseras den traditionella kinesiska medicinen parallellt med den västerländska.”


Kommande sessioner


Kontaktuppgifter

+46 (0) 730 – 50 37 26

info@yangtorp.com

Falsterbovägen 31, Höllviken, Sweden


bottom of page