top of page

1:a besök - Diagnos+akupunktur TCM

Vid första besöket inom TCM görs diagnos för korrekt behandling. Sen följer en akupunkturbehandling.

  • 1 30 min
  • 1 250 svenska kronor
  • Falsterbovägen 31, höllviken

Beskrivning av tjänsten

Precis som i västerländsk medicin behöver vi ställa diagnos för korrekt behandling. Detta görs av en läkare inom traditionell kinesisk medicin (TCM). Vi använder fyra olika undersökningsmetoder enligt följande: TITTA – Vi studerar din tunga, dina händer, din hud, ditt ansikte, dina naglar, din kroppstyp och din hållning. FRÅGA – Vi ställer frågor om hur du själv uppfattar din situation. LYSSNA – Vi lyssnar på dina svar – men också din röstklang, tonhöjd och andning. KÄNNA – Vi avläser din kroppstemperatur och puls, och känner på olika punkter längs akupunkturmeridianerna. Det innebär att varje klient betraktas som en unik individ ur ett holistiskt perspektiv där både kropp och själ tas i beaktning. Därefter rekommenderar och anpassar vi behandling helt efter den fastställda diagnosen samt tar hänsyn till dina personliga behov. Vid enklare åkommor behövs endast ett fåtal behandlingar innan effekt uppnås. Kroniska sjukdomstillstånd kan däremot kräva upprepade behandlingar och vid svårare fall kan det inte alltid botas men för det mesta lindras. Efter diagnos följer även en akupunkturbehandling.


Kommande sessioner


Kontaktuppgifter

  • Falsterbovägen 31, Höllviken, Sweden

    +46 (0) 730 – 50 37 26

    info@yangtorp.com


bottom of page