top of page

Fundacja Chińskiej Tradycyjnej Medycyny & Medycznego  Qigong'u zajmuje się zagadnieniami  związanymi

z pielegnacją zdrowia wedlug medycyny chińskiej,

a głównym jej celem jest zapewnienie wkładu finansowego w zagadnienia zwiazane z  leczeniem, naukowymi badaniami, inwestycjami w propagowanie rozwoju  chińskiej medycyny  i dziedzin pokrewnych.

TCM opiera się na wiedzy chińskiej filozofii z wielotysiącletnim doświadczeniem i kładzie nacisk na holistyczne zrozumienie, podejście  zarówno do człowieka, jak i natury.

Jeśli chcesz wesprzeć fundację finansowo, zapraszamy do dokonania darowizny, a także do osobistego zaangażowania się w rozwój naszej fundacji.

Fundacja nieustannie pracuje na rzecz rozwoju i rozpowszechniania Qigong i chińskiej medycyny, a także budowania wspólnoty w duchu Qigong.

Swish: 1234378196

Konto na darowizny: SE3950000000056753414606

Adres e-mail:  info@yangtorp.com

Tel: +46 730 50 37 26

Nadchodzące projekty:

  •  Rozwój Yangtorp w kwestii zaadopwowania nowych wymóg zwiazanych z kryzysem zmian klimatycznych  m.in. wykorzystanie energi słonecznej oraz zabezpiecze i stworzenie jak najlepszych warunków  bycia w równowadze i harmonii między człowiekiem, zwierzętami i naturą.

  • Przekształcenie 12 hektarów lasu w eko-park i stworzenie  zewnętrznego środowiska  do relaksu, medytacji  i spokoju, który niesie w sobie przyroda i żyjące w niej zwierzęta.

  • Rozwój Shaolińskiego Centrum Chińskiej Kultury w Yangtorp jako filii Shaolińskiej Świątyni z Chin.

  • Stworzenie warunków umożliwiających niesienie pomocy najsłabszym w społeczeństwie poprzez możliwość wspierania i oferowania dotacji na określone terapie.

Fundacja Tradycyjnej Medycyny Chińskiej i Qigong

bottom of page