top of page

Insamlingsstiftelse for Traditionel Chinese Medicine & Medical Qigong är engagerad i frågor om kinesisk medicin och har som huvudsakliga ändamål att lämna ekonomiska bidrag till behandling, forskning, investering och utveckling inom den kinesiska läkarvetenskapen och därmed sammanhängande områden.

TCM har sin grund i den kinesiska filosofins synsätt med mångtusenårig erfarenhet och betonar ett holistiskt förhållningssätt till både människan och naturen.

Vill du stödja stiftelsen ekonomiskt välkomnar vi ett bidrag, såväl som ditt personliga engagemang. Stiftelsen arbetar ständigt för utveckling och spridning av qigong och den kinesiska läkekonsten, samt att skapa gemenskap i qigong anda.

Swish: 1234378196

Donationskonto:56753414606

Emailadress: info@yangtorp.com

Tel:0730-503726

Kommande projekt:

  • Utveckling av Yangtorp gällande klimatfrågan med omvandling bla.till solenergi samt värna om och skapa så goda förutsättningar som möjligt  för en existens i balans och harmoni mellan människa, djur och natur.

  • Omvandla 12 hektar skog till eco-park och utveckla möjlighet till egenförsörjning och skapa rofyllda meditationsrum i utemiljöer samt göra möjlighet för viss djurhållning.

  • Skapa förutsättningar för Shaolin Culture Center på Yangtorp för att bli filial till Shaolin Temple i Kina.

  • Att skapa förutsättningar för att kunna hjälpa de mest utsatta i samhället genom att kunna stötta och erbjuda bidrag för specifika behandlingar.

Stiftelsen för Traditional Chinese Medicine & Qigong

bottom of page